کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان

با ما بپیوندید :

خلاصه مراکز / محلات تفتیش شده در ولایات

 

کود ولایتتعداد مراکزتعداد محلات قابل تفتیش
01 کابل 56 88
02 کاپيسا 14 17
03 پروان 21 26
04 وردک 6 8
05 لوگر 14 31
06 ننگرهار 62 107
07 لغمان 33 44
08 پنجشیر 15 16
09 بغلان 31 36
10 باميان 11 11
11 غزنى 35 43
12 پکتيکا 39 49
13 پکتيا 23 38
14 خوست 37 50
15 کنړونه 9 13
16 نورستان 4 7
17 بدخشان 27 40
18 تخار 14 15
19 کندز 17 23
20 سمنگان 3 3
21 بلخ 34 40
22 سرپل 10 11
23 غور 20 27
24 دایکندی 7 9
25 ارزگان 8 13
26 زابل 2 4
27 کندهار 34 69
28 جوزجان 7 7
29 فارياب 16 26
30 هلمند 13 18
31 بادغيس 16 25
32 هرات 43 59
33 فراه 25 35
34 نيمروز 11 16
مجموع 717 1024