کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان

با ما بپیوندید :

هشتمین جلسۀ سالانۀ انجمن نهادهای انتخاباتی کشورهای جنوب آسیا (فیمبوسا) به پایان رسید امور رهبری فیمبوسا به کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان سپرده شد

هشتمین جلسۀ سالانۀ انجمن نهادهای انتخاباتی کشورهای جنوب آسیا (فیمبوسا) که ديروز ۲ ميزان در هوتل سرینا کابل به میزبانی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گشایش یافته بود، امروز ساعت 4:45 عصر با صدور قطعنامۀ مهمی به پایان رسید. در این جلسۀ رؤسا و نمایندگان کمیسیونهای بنگله دیش، بوتان، پاکستان، هندوستان، سریلانکا، مالدیف و نیپال شرکت کرده بود.

فیمبوسا نهادیست که از جانب کمیسیونهای انتخاباتی همین کشورها در سال 2012 ایجاد شده و افغانستان هم در همین سال عضویت آن را دریافت کرده است.

در این جلسه بر مسائل متعددی، عمدتاً بالای حل منازعات انتخاباتی و اشتراک گسترده در انتخابات، بحثهای تخنیکی و مسلکی صورت گرفت. همچنان، استراتیژی اشتراک در انتخابات، دسترسی مساوی به رأیدهندگان، رأیدهی به مثابۀ یک مسؤولیت ملی، استفاده از تکنالوژی در ثبت شکایات انتخاباتی، امور ممنوع در انتخابات، رویکردهای غور و بررسی شکایات انتخاباتی، فکتورهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی رأیدهی، اشتراک رأیدهندگان در انتخابات افغانستان، و رویکرد حل شکایات انتخاباتی در افغانستان، مسائل و موضوعاتی بود که در این جلسه راجع به آن بحث و گفتگو صورت گرفت.

کار مشترک با نهادهای انتخاباتی کشورهای جنوب آسیا، تشریک تجارب و اندوخته های انتخاباتی و توسعه و تحکیم روابط با آنها از جملۀ مقاصد عمدۀ این جلسه بود.

سزاوار یادآوریست که در این جلسه امور رهبری نهادهای انتخاباتی کشورهای جنوب آسیا (فیمبوسا) از کمیسیون انتخابات مالدیف به کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان سپرده شد. منبعد رئیس کمیسیون مستقل انتخابات آقای نجیب الله احمدزی برای مدت یک سال به حیث رئیس امور رهبری انجمن را نیز به پیش میبرد.