کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان

با ما بپیوندید :

انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۸

 

انتخابات ولسی جرگه و شورای ولسوالی ۱۳۹۷

 

اعضای کمیسیون مستقل انتخابات

خبرنامه روز انتخابات

Election Day News

ویدیو

نشست مشترک کمیسیون های انتخاباتی برگزار شد

نشست مطبوعاتی مشترک کمیسیون های انتخاباتی در پیوند به اعتبار دهی آرای انتخابات پارلمانی سال 1397 روز سه شنبه مؤرخ 8 عقرب، در دفتر مرکزی کمیسیون مستقل انتخابات، برگزار شد.

سید حفیظ‌الله هاشمی عضو، منشی و سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات از توافق کمیسیون های انتخاباتی برسر اعتبار دهی آرای انتخابات پارلمانی 1397 برای خبرنگاران، خبرداد؛ آقای هاشمی اعلامیه مشترک کمیسیون های انتخاباتی در پیوند به این موضوع را قرائت نمود و افزود که اعضای کمیسیون های انتخاباتی با تلاش های پیگیر طی اعلامیه هشت ماده‌ی موقف شان را در این راستا اعلام نموده اند تا به مشکلات پیش آمده در این زمینه نقطه پایان گذاشته شود.

در همین حال، داکتر علی رضا روحانی عضو، منشی و سخنگوی کمیسیون شکایات انتخاباتی مواد توافقی اعلامیه مشترک کمیسیون های انتخاباتی در پیوند به اعتبار دهی آرای انتخابات پارلمانی را به خوانش گرفت و در پاسخ به پرسش خبرنگاران گفت که کمیسیون شکایت انتخاباتی همچنان در زمینه حراست از حق آرای پاک مردم متعهد است.

کمیسیون های انتخاباتی همچنین تصریح نمودند که جهت دسترسی خبرنگاران به جزیات بیشتر این توافق، اعلامیه کمیسیون های انتخاباتی در اختیار آن ها قرار گرفته است.