کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان

با ما بپیوندید :

کنفرانس مطبوعاتی کمیسیون مستقل انتخابات برگزار شد.

سید حفیظ الله هاشمی عضو، منشی و سخنگوی کمیسیون در کنفرانس ۵ عقرب ۱۳۹۷ از حضور پر رنگ مردم در روز ۲۸ ، ۲۹ میزان و انتخابات کندهار با وجود بسیاری از چالش ها و مشکلات امنیتی، به نمایندگی از کمیسیون تشکری نمود. آقای هاشمی افزود: جا دارد که از نهاد های امنیتی و همکاری شان در تمام پروسه های انتخابات قدردانی و سپاس گزاری نماییم، برای شهدا جنت فردوس برای زخمی ها شفای عاجل میخواهم.

نامبرده یکبار دیگر از مردم شریف کشور تشکری نمود که با شهامت از حق رأی خود استفاده نمودند.


ایشان افزودند انتخابات قندهار امروز صبح آغاز و الی ۴ عصر دوام پیدا خواهد کرد، در ولایت قندهار ۵۲۳۹۳۰ رای دهنده ثبت نام نموده که در ۱۷۳ مرکز برای رای دهی میروند.
منشی کمیسیون علاوه کرد، تمام مواد از والسوالی ها به دفاتر ولایتی رسیده است، همچنان نتایج از ولایت های کابل، پروان، خوست، ننگرهار ، بغلان و پنجشیر به مرکز رسیده است و از ولایت های بغلان، پنجشیر با حضور همکاران تخنیکی، ناظرین و مشاهدین در سیستم ثبت شده است.

کمیسیون مستقل انتخابات کاستی ها در روند انتخابات را می پذیرد و برای بررسی آن کمیته یی را گماشته تا تمام تخلفات پی گیری و نتایج عاری از تقلب اعلان شود. هر نوع صحبت در مورد کامیابی هر کاندید از آدرس کمیسیون و کارمندان ارشد کمیسیون بی بنیاد بوده و کمیسیون بعد از جدا کردن نتایج ناپاک از پاک، نتیجه را نظر به تقسیم اوقات زمانی اعلان خواد نمود.