کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان

با ما بپیوندید :

جلسه علنی کمیسیون مستقل انتخابات در مورد تعیین تقویم انتخابات ولسی جرگه و شورای ولسوالی

اعضای رهبری کمیسیون مستقل انتخابات امروز دوم ثور سال جاری در مرکز رسانه های کمیسیون تقویم انتخابات را با حضور داشت رسانه ها، نماینده های احزاب سیاسی و نهاد های جامعه مدنی بعد از جمع آوری نظریات با اکثریت آراء تصویب و نشر نمود. داکتر عبدالبدیع صیاد رئیس کمیسیون مستقل انتخابات جلسه را با سخنان افتتاحیه آغاز نموده گفت: نظر به قانون انتخابات تقویم باید ۱۲۰ روز قبل از روز انتخابات از طرف کمیسیون ترتیب و نشر شود که امروز دوم ثور اعلان شد.

آقای صیاد افزود، تقویم انتخابات تمام پروسه های مهم انتخاباتی را با تاریخ های مشخص ارائه مینماید تا برای همه ملت پروسه انتخابات و فعالیت های انتخاباتی شفاف و قابل فهم باشد.

مطابق تقویم منتشره، ثبت نام رأی دهندگان آغاز شده و تا دیروز تعداد به دو صدو سی هزارو یکصدو بیست و دو هزار ۲۳۰۱۲۲ میرسید که ۱۷۴۷۸۲ ذکور، ۵۲۷۹۰ اناث، ۳۱۱۵ کوچی و ۲ آن را اهل هنود و سکهـ تشکیل میداد. ثبت نام کاندیدان ۵-۲۲جوزا، مبارزات انتخاباتی ۶-۲۵میزان، روز رأی دهی ۲۸میزان، نتایج نهایی ولسی جرگه ۲۹قوس و نتایج ولسوالی ها ۴ دلو در تقویم درج شده است.

رهبری کمیسیون از ملت شریف افغانستان و تمام نهاد های ذیربط انتخاباتی خواهان همکاری در تمام پروسه های انتخاباتی به خصوص روند ثبت نام و آگاهی دهی برای ثبت نام گردید. رهبری افزود که کمیسیون مسئولیت اداره و نظارت روند انتخابات را دارد، انتخابات یک پروسه ملی است و تمام مردم باید در هر روند همکار و سهیم باشند. نامبرده چنین ادامه داد: تعهد میکنیم که به هیچ شخص اجازه تقلب نمیدهیم و توقع داریم کوشش مداخله را ننمایند، از حق خود مطابق قانون مستفید شده و در جلوگیری از تقلب با ما همکار باشند. رهبری کمیسیون از همکاری صادقانه نیروهای امنیتی سپاسگزاری نموده و خواهان سعی و کوشش بیشتر آنان شد.