کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان

با ما بپیوندید :

مطالب مطبوعاتی

اعلامیه مطبوعاتی

نتایج ابتدای انتخابات ولسی جرگه ولایات بلخ، لوگر، بدخشان، فاریاب و پکتیکا اعلان شد به اساس فیصله نامه کمیسیون مستقل انتخابات اشخاصی که توانستند بیشترین آراء را بدست آرند قرار ذیل است:

مطالعه بیشتر...

اعلامیه کمیسیون مستقل انتخابات در پیوند به روابط کمیسیون با رسانه ها

کمیسیون مستقل انتخابات با رعایت اصل دموکراسی، آزادی بیان، حق دسترسی به اطلاعات، قوانین نافذه در کشور و طرزالعمل های انتخاباتی به اطلاع رسانی و گزارش دهی برای مردم، متعهد بوده و هیچگاه مانع دسترسی رسانه ها به اطلاعات نشده است. قابل یاد آوری است که رهبری کمیسیون ورود اشخاص غیر مسئول را که کارت نظارت به دست نیاورده است و میخواهند در کمیسیون و پروسه بازشماری اشتراک نمایند منع قرار داده است.

مطالعه بیشتر...

اعلامیه مطبوعاتی

نتایج ابتدای انتخابات ولسی جرگه ولایات، غور و بادغیس اعلان شد
به اساس فیصله نامه کمیسیون مستقل انتخابات اشخاصی که توانستند بیشترین آراء را بدست آرند قرار ذیل است:

مطالعه بیشتر...

نتایج انتخابات پارلمانی ۵ ولایت دیگر اعلام شد

کمیسیون مستقل انتخابات شنبه شب مؤرخ 10 قوس سال روان، دریک نشست مطبوعاتی نتایج ابتدایی انتخابات پارلمانی ولایت های سمنگان، کنرها، میدان وردک، نورستان و سرپل را اعلام کرد.

مطالعه بیشتر...