کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان

با ما بپیوندید :

مطالب مطبوعاتی

اعلامیه مطبوعاتی در پیوند به نکات نظریات برخی از احزاب و جریان‏های محترم سیاسی در مورد این کمیسیون

کمیسیون مستقل انتخابات به اساس ماده 156 قانون اساسی وظیفه و مسئولیت اداره و نظارت بر هر نوع انتخابات و مراجعه به آرای عمومی مردم در کشور را در مطابقت به قانون انتخابات به عهده دارد. طوریکه همه آگاهی دارند این کمیسیون، انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها را در سال آینده (1397) برگزار خواهد کرد.

مطالعه بیشتر...

اطلاعيۀ مطبوعاتی

قابل توجه رسانه های محترم!
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته
قرار است کمیسیون مستقل انتخابات اولین نشست کمیته مشورتی و همکاری را مطابق حکم شماره 729 مورخ 25/10/1396 و حکم شماره  917 مورخ 2/12/1396 مقام عالی ریاست جمهوری بخاطر همکاری همه جانبه نهادها با روند های انتخاباتی برگزار نماید.

مطالعه بیشتر...

اعلامیه مطبوعاتی کمیسیون مستقل انتخابات به پاسخ اعلامیه اخیر احزاب و جریان‏های سیاسی در مورد انتخابات

کمیسیون مستقل انتخابات با التزام به رعایت قانون انتخابات، متعهد به آوردن اصلاحات در پروسه های مختلف انتخابات می‏باشد. این کمیسیون بادرنظرداشت نقش و اهمیت احزاب سیاسی در نظام مردم سالاری و از همه مهم‏تر در روند انتخابات، همواره تلاش نموده است تا نظریات و مشوره های جوانب ذیدخل بخصوص احزاب سیاسی در این روند ملی را داشته باشد، در نتیجه این تلاش‏ها، کمیسیون پیشنهادهای آنها را توحید و و اکثر موارد را عملی نموده و این روند در جریان پروسه ‏های مختلف انتخاباتی ادامه خواهد داشت .

مطالعه بیشتر...

اعلامیه مطبوعاتی حمایت شورای عالی احزاب جهادی و ملی از کمیسیون

شورای عالی احزاب جهادی و ملی افغانستان که مرکب از یازده حزب سیاسی می باشد، حمایتش را از کمیسیون مستقل انتخابات اعلام و بر برگزاری انتخابات تاکید کرد. در جلسه که میان اعضای رهبری کمیسیون مستقل انتخابات و رهبران و مسئولین شورای عالی احزاب جهادی و ملی افغانستان امروز ۲۲ دلو سال جاری در اقامتگاه حضرت صاحب مجددی برگزار گردید، دو طرف در مورد برگزاری انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی ها تبادل نظر کردند.

مطالعه بیشتر...