کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان

با ما بپیوندید :

مطالب مطبوعاتی

اعلامیه کمیسیون مستقل انتخابات در مورد ادامه فعالیت ها بصورت عادی و نورمال

انتخابات یک روند ملی بوده و از اهمیت اساسی و بنیادی در تحکیم نظام مردم سالاری در کشور برخوردار است. بدین ملحوظ تلاش های فراوان صورت گرفت تا انتخابات ولسی‏جرگه میزان 1397 بصورت درست و مطمئین برگزار گردد که تا کنون نتایج نهایی 18 ولایت اعلان گردیده است.

مطالعه بیشتر...

اعلامیه کمیسیون مستقل انتخابات در پیوند به عملکرد‏های اخیر حکومت مبنی برتعدیل قانون انتخابات از سوی حکومت

کمیسیون مستقل انتخابات اخیراً از طریق رسانه های همگانی آگاهی حاصل نموده است که حکومت میخواهد قانون انتخابات را تعدیل نموده و ذریعه فرمان تقنینی نافذ سازد. کمیسیون مستقل انتخابات بدین باور است، اولاً در این مقطع زمانی که دوره ثبت نام کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری سپری گردیده و کمیسیون عملاً فهرست ابتدایی کاندیدان را نشر کرده و وارد عملیات انتخاباتی شده است.

مطالعه بیشتر...

اعلامیۀ مطبوعاتی

کمیسیون مستقل انتخابات زمینه برگزاری انتخابات ولسی جرگه را مساعد ساخت تا مردم شریف کشور با استفاده از حقوق سیاسی مدنی خویش وکلای منتخب شان را معرفی و قوه مقننه را تجدید نمایند. برای تأمین شفافیت و قابل قبول بودن انتخابات ولسی جرگه ۱۳۹۷، برای نخستین بار کمیسیون توانست فهرست رای دهندگان و وسایل تکنالوژی بایومتریک را شامل روندهای انتخاباتی نماید. جهت بررسی دقیق اعتراضات و شکایات و رسیدگی به آن، کمیسیون مستقل انتخابات نتایج ابتدایی انتخابات ولسی جرگه ۱۳۹۷ را در چندین مرحله اعلان و نشر نمود.

مطالعه بیشتر...

اعلامیه مطبوعاتی

کميسيون مستقل انتخابات اسناد و مدارک تمام کانديدان احتمالی رياست جمهوری سال ۱۳۹۸ را بررسی نموده و اعلام ميدارد که هجده تن از نامزدان انتخابات رياست جمهوری به فهرست ابتدايی انتخابات راه يافتند. کانديدان احتمالی مطابق مواد قانون اساسی و ماده ۳۸ قانون انتخابات شرايط وضع شده را تکميل نموده و در اسناد آنها کمی و کاستی وجود نداشت.

مطالعه بیشتر...