کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان

با ما بپیوندید :

مطالب مطبوعاتی

فهرست مطالب

  • اعلاميه مطبوعاتی کميسيون مستقل انتخابات در رابطه به اعلان تقسيم اوقات زمانی انتخابات سال ۱۳۹۳، (۱۰ عقرب ۱۳۹۱) ادامه....
  • اعلامیه مطبوعاتی کمیسیون مستقل انتخابات در رابطه به استعفای عبدالله احمدزی رئیس دارالانشای این کمیسیون، ۲۰ سرطان ۱۳۹۱ ادامه....
  • اعلامیه مطبوعاتی کمیسیون مستقل انتخابات در رابطه به همکاری جدید چند میلیون دالری میان برنامه انکشافی ملل متحد و کشور جاپان دموکراسی را در ۹ ولایت افغانستان تقویت می بخشد، ۴ سرطان ۱۳۹۱ ادامه....
  • اعلامیه مطبوعاتی کمیسیون مستقل انتخابات در رابطه به انفاذ پلان ستراتیژیک ۵ ساله کمیسیون، ۲۰ جوزا ۱۳۹۱ ادامه...
  • اعلامیه مطبوعاتی کمیسیون مستقل انتخابات در رابطه به تکمیل مسوده قانون انتخابات، ۲۰ جوزا ۱۳۹۱ ادامه...