کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان

با ما بپیوندید :

به رسانه های عزیز کشور!

السلام علیکم و رحمة الله و برکاته
کمیسیون مستقل انتخابات میخواهد اخبار تازه در مورد ارزیابی مراکز رأی دهی و پروسۀ تدارک دستگاه های ثبت نام رأی دهندگان؛ با رسانه ها شریک سازد. از شما احترمانه خواهشمندیم تا در کنفرانس مطبوعاتی که به این مناسبت برگزار میشود شرکت کنید.

 

تاریخ: ۱۹ میزان ۱۳۹۶
وقت تنظیم وسایل رسانه ها: ۱۰:۰۰ قبل از ظهر
وقت پوشش خبری: ۱۱:۰۰ قبل از ظهر
آدرس: مرکز رسانه های دفتر مرکزی کمیسیون مستقل انتخابات، پکتیاکوت، سرک کابل جلال آباد، کابل-افغانستان.