کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان

با ما بپیوندید :

به رسانه های عزیز کشور!

السلام علیکم و رحمة الله و برکاته.
هشتمین جلسۀ سالانۀ نهادهای انتخاباتی کشورهای جنوب آسیا (فیمبوسا) امروز با صدور قطعنامه ی به پایان میرسد. قرار است که ریاست این انجمن برای یک سال به کمیسیون مستقل انتخابات واگذار شود. کمیسیون مستقل انتخابات از شما احترمانه خواهش میکند تا در کنفرانس مطبوعاتی ی که به این مناسبت برگزار میشود شرکت کنید.

تاریخ: 3 میزان 1396
وقت تنظیم وسایل رسانه ها: ۴:۱۵ عصر
وقت پوشش خبری: از ۵:۰۰ تا ۵:۳۰ بجۀ عصر
ادرس: هوتل کابل سرینا، تالار بالروم