کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان

با ما بپیوندید :

زمان برگزاری انتخابات های پیشرو مشخص شد

داکتر عبدالبدیع صیاد رئیس کمیسیون مستقل انتخابات طی کنفرانس مطبوعاتی، بیست و نهم سرطان سال آینده را به عنوان روز برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، شورای ولایتی، شورای ولسوالی و ولسی جرگه ولایت غزنی؛ اعلان کرد.

آقای صیاد دلیل تاخیر در برگزاری انتخابات ریاست جمهوری را، وضعیت اقلیمی نا مناسب برای ثبت نام تقویتی رایدهندگان و فعالیت های لوجستیکی بخصوص در مناطق سرد سیر، تطبیق اصلاحات و استخدام کارمندان، بودجه، استفاده از بایومتریک، امنیت و تعدد انتخابات های همزمان دانست.

رئیس کمیسیون گفت، در تاریخ ثبت نام کاندیدان ریاست جمهوری تجدید نظر شده است و کاندیدان میتوانند از ۱۳-۳۰جدی ثبت نام نمایند.

رهبری کمیسیون در باره نتایج انتخابات ولسی جرگه ولایت بغلان و کابل چنین گفت: بازشماری آرای بغلان جریان دارد و از کابل ۸۰فیصد داخل سیستم شده است.

موصوف نتایج ابتدایی انتخابات ولسی جرگه ولایت پکتیا را اعلان نموده، اسامی اشخاصی را که بیشترین آراء را داشتند چنین بر شمرد:

  • محمد نواب منګل
  • داکتر یار باز خان حمیدی
  • محمد ابراهیم غښتلی
  • سید حسن ګردیزی
  • راضیه سعادت منګل