کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان

با ما بپیوندید :

انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۸

 

انتخابات ولسی جرگه و شورای ولسوالی ۱۳۹۷

 

اعضای کمیسیون مستقل انتخابات

خبرنامه روز انتخابات

Election Day News

ویدیو

زمان برگزاری انتخابات های پیشرو مشخص شد

داکتر عبدالبدیع صیاد رئیس کمیسیون مستقل انتخابات طی کنفرانس مطبوعاتی، بیست و نهم سرطان سال آینده را به عنوان روز برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، شورای ولایتی، شورای ولسوالی و ولسی جرگه ولایت غزنی؛ اعلان کرد.

آقای صیاد دلیل تاخیر در برگزاری انتخابات ریاست جمهوری را، وضعیت اقلیمی نا مناسب برای ثبت نام تقویتی رایدهندگان و فعالیت های لوجستیکی بخصوص در مناطق سرد سیر، تطبیق اصلاحات و استخدام کارمندان، بودجه، استفاده از بایومتریک، امنیت و تعدد انتخابات های همزمان دانست.

رئیس کمیسیون گفت، در تاریخ ثبت نام کاندیدان ریاست جمهوری تجدید نظر شده است و کاندیدان میتوانند از ۱۳-۳۰جدی ثبت نام نمایند.

رهبری کمیسیون در باره نتایج انتخابات ولسی جرگه ولایت بغلان و کابل چنین گفت: بازشماری آرای بغلان جریان دارد و از کابل ۸۰فیصد داخل سیستم شده است.

موصوف نتایج ابتدایی انتخابات ولسی جرگه ولایت پکتیا را اعلان نموده، اسامی اشخاصی را که بیشترین آراء را داشتند چنین بر شمرد:

  • محمد نواب منګل
  • داکتر یار باز خان حمیدی
  • محمد ابراهیم غښتلی
  • سید حسن ګردیزی
  • راضیه سعادت منګل