کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان

با ما بپیوندید :

اطلاعیه کمیسیون مستقل انتخابات در پیوند به ثبت نام کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری

کمیسیون مستقل انتخابات، به تاریخ 28 و 29 میزان سال روان انتخابات ولسی جرگه را برگزار نمود که نتایج ابتدایی انتخابات تقریبا تمام ولایات را اعلان نموده و روند رسیدگی به اعتراضات و شکایات در کمیسیون محترم شکایات انتخاباتی نیز جریان دارد.

کمیسیون مستقل انتخابات به منظور دریافت اینکه کدام موارد در جریان انتخابات بصورت نورمال و عادی پیش رفته و در کدام موارد کاستی ها وجود داشته است، ورکشاب درس های آموخته شده را راه اندازی نمود. به منظور چگونگی تقویت نکات مثبت و بهبود روند انتخابات بعدی کمیسیون روند مشورتی را با نهادهای جوانب ذیدخل، اشخاص مطرح در کشور راه اندازی نموده است که این روند به منظور بوجود آوردن اجماع کُلی روی موضوعات انتخاباتی در سطح کشور ادامه خواهد داشت.

کمیسیون مستقل انتخابات با در نظرداشت نکات نظریات و اجماع کٌلی نهادها در اواخر هفته جاری یک کنفرانس را دایر خواهد نمود که در این کنفرانس در مورد چگونگی تطبیق تقویم انتخاباتی، انتخابات ریاست جمهوری تصمیم خویش را اعلان می نماید.

بنابراین از آنجاییکه کمیسیون روند توزیع بسته های معلوماتی را از تاریخ 28 ماه قوس آغاز نموده است ولی دیده می شود که الی اکنون هیچ شخص به عنوان کاندید نزد کمیسیون ثبت نام نکرده است بنابراین به منظور فراهم شدن فرصت بیشتر برای کاندیدان محترم احتمالی و زمان کافی برای مشورت های ان ها، روند فعلی (توزیع بسته های معلوماتی) الی تاریخ 12 ماه جاری کما کان ادامه خواهد داشت، و پس از کنفرانس متذکره به منظور تنظیم بهتر روند ثبت نام کاندیدان انتخابات، مجدداً زمان ثبت نام کاندیدان از جانب کمیسیون اعلان می شود.