کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان

با ما بپیوندید :

هشتمین نشست ملی انتخابات برای تعیین تقویم انتخابات ریاست جمهوری و شورای ولایتی، برگزار شد

نشست ملی انتخابات به منظور مشوره در تعیین زمان و چگونگی برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و شورای ولایتی، با اشتراک رهبری کمیسیون های انتخاباتی، نهاد های ذیدخل، نماینده‌گان احزاب سیاسی، نهاد های ناظر ملی و بین‌المللی و رسانه های جمعی، روز جمعه ۱۱ عقرب سال روان در دفتر مرکزی کمیسیون مستقل انتخابات، برگزار شد.

در آغاز داکتر عبدالبدیع صیاد رییس کمیسیون، به اشتراک کننده‌گان خوش آمدید گفت و افزود که با وجود بی باوری ها، مشکلات تخنیکی، امنیتی و فشار های برخی زورمندان در انتخابات پارلمانی ۱۳۹۷، انتخابات یاد شده در زمان تعیین شده آن مطابق قانون برگزار گردید. آقای صیاد این مؤفقیت را برای مردم و دولت جمهوری اسلامی افغانستان بار دیگر تبریک گفت و از تمامی نهاد های همکار در چگونگی برگزاری آن، سپاس‌گزاری نمود.

رییس کمیسیون مستقل انتخابات، هدف از برگزاری این نشست را جمع‌آوری پیشنهادات و نظریات نهاد های ذیدخل به ویژه احزاب سیاسی، نهاد های ناظر ملی و بین‌المللی برای تعیین تاریخ انتخابات ریاست جمهوری و چگونگی برگزاری همزمان آن با انتخابات شورای ولایتی و انتخابات ولایت غزنی دانست و از اشتراک کننده‌گان تقاضا نمود که نظریات و پیشنهادات شان را برای بهبود این روند ملی با نظرداشت موارد بالا و اوضاع جوی و امنیتی کشور ارائه نمایند، تا کمیسیون در روشنی آن تصمیم اتخاذ نماید.

سپس وسیمه بادغیسی معاون عملیاتی کمیسیون، مسوده تقویم انتخابات ریاست جمهوری را که تاریخ برگزاری در آن ۳۱حمل سال ۱۳۹۸ مشخص گردیده است به اشتراک کننده‌گان نشست به خوانش گرفت؛ خانم بادغیسی با اشاره به نکات قوت و ضعف برگزاری همزمان انتخابات ریاست جمهوری با شورای ولایتی تصریح نمود که اگر انتخابات ریاست جمهوری در زمان یاد شده به تنهایی برگزار گردد و انتخابات شورای ولایتی با کمی تأخیر، برای مدیریت بهتر و فعالیت های عملیاتی این روند های ملی، زمان کافی وجود خواهد داشت.

از سوی دیگر، غلام دستگیرهدایت عضو کمیسیون شکایات انتخاباتی، از برنامه ریزی های کمیسیون مستقل انتخابات برای برگزاری انتخابات ۱۳۹۸ ریاست جمهوری و شورای ولایتی سپاس‌گزاری نمود. آقای هدایت همچنین افزود که بانظرداشت تجربه گذشته کمبودی ها در انتخابات پیش رو پر خواهد شد و برای رسیده‌گی به اعتراض ها زمان مشخص پیش بینی و اجرا گردد تا مشروعیت پروسه های پیش رو زیر پرسش قرار نگیرد.

در همین حال، آقای سید حفیظ‌الله هاشمی، عضو، منشی و سخنگوی کمیسیون از اشتراک کننده‌گان خواست تا هر صاحب نظر، پرسش ها و نظریات خود را به اساس نوبت در سه دقیقه با رهبری کمیسیون های انتخاباتی در میان بگذارد تا ضمن پاسخ، از آن در بهتر ساختن این روند ملی استفاده صورت گیرد. همچنان از اشتراک کنندگان خواسته شد تا نظریات شان را الی فردا بشکل کتبی ارسال نمایند.

نهاد های ناظر انتخاباتی و نماینده‌گان احزاب سیاسی ضمن قدردانی از برگزاری بموقع انتخابات و مجلس ملی انتخابات تشکری نمود. اشتراک کنندگان پیشنهادات شان را در خصوص تعیین زمان انتخابات ۱۳۹۸ ریاست جمهوری، چگونگی برگزاری آن با انتخابات شورای ولایتی و انتخابات ولایت غزنی، شفافیت این روند، فهرست رأی دهندگان، نگرانی های امنیتی، وضعیت جوی، اعاده اعتماد مردم نسبت به این پروسه ملی و اصلاحات برای مدیریت بهتر انتخابات های پیش رو، مطرح نمودند.

همچنان داکتر احمدشاه زمانزی رییس دارالانشای کمیسیون در مورد اولویت دادن به انتخابات ریاست جمهوری را برای تأمین شفافیت ضروری دانسته و افزود که برگزاری انتخابات ها از لحاظ تخنیکی بطور جداگانه بهتر است.

در پایان آقای معاذالله دولتی معاون اداری و مالی کمیسیون، مبحث را جمع بندی نمود و تصریح کرد که از درس های گذشته برای اصلاح در بهبود این روند های ملی بخصوص فهرست رأی دهندگان، ثبت نام و امثالهم استفاده خواهند شد و به اشتراک کننده‌گان از متعهد بودن کمیسیون برای شفافیت هرچه بهتر انتخابات های پیش رو، اطمینان داد.