کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان

با ما بپیوندید :

جلسه مشترک پیرامون چگونگی استفاده از سیستم بایومتریک در انتخابات دایر گردید

هیأت رهبری کمیسیون مستقل انتخابات به منظور استفاده از سیستم بایو متریک در انتخابات پارلمانی 28 میزان، جلسه مشترک را با مقام های اداره مرکزی احصائیه، نهاد های جامعه مدنی و تمویل کننده‌گان خارجی، در دفتر مرکزی این کمیسیون دایر نمود. اشتراک کننده‌گان پیرامون موضوع بحث و تبادل نظر نمودند؛ سپس اعضای کمیسیون مستقل انتخابات در رابطه به چگونگی استفاده از این سیستم در روز انتخابات از رییس اداره مرکزی احصائیه خواهان ارائه معلومات شدند، تا پرسش های نهاد های ناظر انتخاباتی و مردم در روشنی آن حل گردد.

رییس اداره مرکزی احصائیه، با ارائه معلومات همه جانبه در رابطه به موضوع بحث، گفت که سیستم یاد شده با تکنالوژی پیشرفته مجهز بوده که به صورت آنلاین و آفلاین قابل استفاده می‌باشد. بربنیاد گفته های این مقام ها چگونگی مدیریت این سیستم و جمع‌آوری آرا از صلاحیت های کمیسیون مستقل انتخابات است و در صورت درخواست آن، اداره مرکزی احصائیه حاضر است تا در این راستا کمیسیون را همکاری نماید.

گفتنی‌است که در مرحله نخست، 4 هزار و 400 دستگاه یاد شده در اختیار کمیسیون مستقل انتخابات قرار می‌گیرد و بعد از آن در زمان معین به مراکز و محلات رای دهی به همکاری نهاد های امنیتی، انتقال خواهد یافت.