کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان

با ما بپیوندید :

اخبار

برای هشتاد کاندید پیشتاز انتخابات ولسی جرگه ۱۳۹۷ وثیقه انتخاباتی صادر و تفویض گردید

کمیسیون مستقل انتخابات روز شنبه مؤرخ ۲۰ دلو سال روان در دفتر مرکزی این نهاد، مطابق ماده هشتاد و هشتم قانون انتخابات، برای هشتاد کاندیدان برنده از هژده ولایت وثیقه انتخاباتی را در حضور رسانه ها توزیع نمود. داکتر عبدالبدیع صیاد رئیس کمیسیون مستقل انتخابات در این مراسم گفت، جای خوشحالی است که یک مرحله حساس انتخاباتی به پایان رسید.

مطالعه بیشتر...

جلسه علنی کمیسیون مستقل انتخابات به هدف بررسی اسناد کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری برگزار شد

کمیسیون مستقل انتخابات مطابق قانون انتخابات و تقویم انتخاباتی، جلسه علنی بررسی اسناد کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری 1398 را با حضور نهاد های ناظر انتخاباتی و رسانه های جمعی، روز یک شنبه مؤرخ 14 دلو سال روان در دفتر مرکزی این کمیسیون، برگزار کرد.

مطالعه بیشتر...

نتایج نهایی انتخابات ولسی جرگه ولایات فراه، فاریاب، نورستان، کنرها، خوست و بدخشان اعلام شد

کمیسیون مستقل انتخابات گفت، نتایج مذکور پس از بررسی کمیسیون شکایات انتخاباتی به این کمیسیون مواصلت ورزیده است. کاندیدان ولایت های یاد شده که به پارلمان راه یافته اند قرار ذیل است:

مطالعه بیشتر...

نتایج نهایی انتخابات ولسی جرگه ولایات سرپل، کاپیسا و پنجشیر اعلام شد

داکتر عبدالبدیع صیاد رییس کمیسیون مستقل انتخابات به رسانه ها گفت، نتایج مذکور پس از بررسی کمیسیون شکایات انتخاباتی به این کمیسیون مواصلت ورزیده است که در این مجلس علنی با اکثریت اعضا تصویب و اعلام شد. براساس اظهارات آقای صیاد کاندیدان ولایت های یاد شده که به پارلمان راه یافته اند به ترتیب قرار ذیل است:

مطالعه بیشتر...