کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان

با ما بپیوندید :

اخبار

مجلس نوبتی گروپ جامعۀ مدنی حمایت از پروسۀ انتخابات (CECG) برگزار گردید

مجلس مذکور در مرکز رسانه های کمیسیون مستقل انتخابات بتاریخ ۱/۱۲/۱۳۹۶ با اشتراک اعضای رهبری کمیسیون های انتخاباتی، مسئولین نهادهای ناظر انتخاباتی و جامعۀ مدنی، نمایندگان سازمان ملل متحد تدویر یافت که هدف آن را تشریک معلومات و هماهنگی بیشتر میان اشتراک کنندگان تشکیل میداد.

مطالعه بیشتر...

اعلامیه کمیسیون مستقل انتخابات در رابط به اعلان سپردن پست ریاست دارالانشای این کمیسیون

کمیسیون مستقل انتخابات مطابق فقره (1) ماده 22 قانون انتخابات به منظور پیشبرد امور اداری و اجرائیوی خویش دارای دارالانشاء می‏باشد که در رأس آن رئیس قرار دارد.

مطالعه بیشتر...

چهارمین نشست ملی انتخابات برگزار شد

در نشست امروز ۲۵/۱۱/۱۳۹۶ مرکز رسانه های کمیسیون مستقل انتخابات، اعضای رهبری کمیسیون های انتخاباتی، رئیس عمومی اداره مرکزی ثبت احوال نفوس، رهبران و مسئولین احزاب سیاسی، نهادهای ذیربط و ناظر انتخاباتی، اعضای جامعه مدنی، نمایندگان سازمان ملل متحد و کشورهای خارجی مقیم کابل و رسانه ها اشتراک داشتند.

مطالعه بیشتر...

سفیر اتحادیه اروپا در افغانستان با اعضای رهبری کمیسیون مستقل انتخابات ملاقات کرد

در تالار جلسات کمیسیون مستقل انتخابات امروز بیست و چهارم دلو سال روان محترم (پیری مایودان) سفیر دفتر هیأت اتحادیه اروپا در افغانستان با اعضای رهبری کمیسیون مستقل انتخابات دیدار و گفتگو کرد.

مطالعه بیشتر...