کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان

با ما بپیوندید :

ثبت نام رأی دهندگان

ثبت نام رأی دهندگان یکی از مراحل روند انتخابات میباشد که برای آنعده از افغانهایی که سن شان بالاتر از ۱۸ سال باشد اجازه میدهد تا کارت های رأی دهی را اخذ نمایند.

به تعداد ۱۶۷۸۳۳۴۹ تن از رأی دهندگان در چهار مرحله اخیر سالهای ۱۳۸۲، ۱۳۸۳، ۱۳۸۴ و ۱۳۸۷ ثبت نام نمودند.

۳۷۷۱۹۷ خور را در طی مدت ۲ ماه از ۲۲ جوزا الی ۲۱ اسد در تمامی 34 ولایت افغانستان بحیث رای دهنده گان ثبت نام نمودند.

کی میتواند ثبت نام نماید؟

در پروسه که اخیرآبه پایان رسید، برای اشخاص ذیل کارت های رای دهی توضیح گردید:

  • اشخاصی که اخیراً واجد شرایط رأی دهی شده اند یعنی به سن 18 سالگی رسیده اند؛
  • اشخاص واجد شرایطی که کارت های رأی دهی قبلی شانرا گم کرده اند؛
  • آنعده از اتباع افغانستان که تازه به کشور برگشته اند؛
  • آنعده از اشخاصی که از یک حوزه انتخاباتی به حوزه دیگر رفته اند؛
  • آنعده از اشخاصی که قبلاً منحیث رأی دهنده ثبت نام نکرده اند.

چگونه ثبت نام نمائید

رأی دهندگان واجد شرایط میتوانند در هر مرکز ثبت نام رأی دهندگان که از سوی کمیسیون مستقل انتخابات مشخص شده اند، از شنبه تا پنجشنبه از ساعت ۸ صبح الی ۴ عصر ثبت نام نمایند.

جهت ثبت نام، تمام رأی دهندگان باید شخصاً به مرکز ثبت نام کمیسیون مستقل انتخابات مراجعه نمایند. ایشان باید کارت هویت شانرا ارائه نمایند که میتواند شامل اسناد ذیل باشد:

  • ; تذکره، کارت هویت کارمندان دولت، پاسپورت، جواز رانندگی، فورمه عودت مهاجران کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یا UNHCR ، کارت اقامت افغان ها( از پاکستان یا ایران)، تصدیق وکیل گذر یا ملک قریه که تصدیق نماید که متقاضی شهروند افغانستان بوده و اسم، ولد، ولدیت، تاریخ تولد و آدرس فعلی وی را نوشته کند.