کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان

با ما بپیوندید :

معلومات برای مشاهدین

مشاهدین بخشی از سازمان های داخلی یا بین المللی میباشند که سعی مینمایند، با مشاهده فعالیت های دوران روند انتخابات نقش ایشان را در عرصه شفافیت و پاسخگو بودن روند انتخابات بازی نمایند. ایشان از سازمان مشاهد داخلی و یا هم (همراه با مترجم ایشان) از سازمان مشاهد بین المللی نمایندگی میکنند. مهمانان که از جانب کمیسیون مستقل انتخابات دعوت شده میباشند نیز در همین کتگوری محسوب میگردند.

صدور اعتبارنامه

گام اول:

فورمه A01 را تکمیل نمایید. تکمیل این فورمه شما را بحیث یک سازمان (مشاهد، حزب سیاسی یا رسانه) که میخواهد انتخابات را مشاهده کند، ثبت مینماید. فورمه مذکور باید همراه با یک نقل امضاء شده اصول رفتار، یک نقل تفصیلات ثبت سازمان شما، و یک مکتوب رسمی به عنوان کمیسیون مستقل انتخابات که خواهان اعتبارنامه باشد، تسلیم دفتر کمیسیون مستقل انتخابات نمایید. علاوه بر این باید بخاطر تنظیم این امر یک مسؤل ارتباطات را برگزینید تا مسؤليت ارتباطات را با کمیسیون مستقل انتخابات به عهده گیرد. کمیسیون مستقل انتخابات بعداً یک اعتبارنامه و یک بسته معلومات به شما میدهد و از این به بعد مسؤل ارتباطات را به نشست های همآهنگی دعوت مینماید.

قابل تذکر: کاندیدانیکه در حین نامزدی شان با کمیسیون مستقل انتخابات ثبت شده بودند، نیاز به ثبت دوباره ندارند مگر مسؤل ارتباطات را حتماً باید معرفی نمایند.

گام دوم:

A02 را تکمیل نماید. در صورت رسانه ها باید فورمه A03 تکمیل گردد. ضمیمه کردن یک نقل از کارت ثبت نام برای افغانها لازم میباشد. خارجی ها باید حتماً کاپی پاسپورت شانرا ضمیمه نمایند.

گام سوم:

بعد از چند روز مسؤل ارتباطات بخاطر به دست اوردن نشان های اعتبار طبق هدایات مراجعه میکند. راهنماهای مختصر طرزالعمل ها و نقل های اصول رفتار به همه نماینده گان و مشاهدین معتبر داده میشوند.

ضرب الاجل ها

بعد از ثبت شدن شخص یا سازمان، میتوانید نماینده گان، مشاهدین یا رسانه ها را در هر وقت اعتبار دهید مگر نه همه یکباره.

  • ضرب الاجل برای اعتباردهی شخص یا سازمان – ۲۹ حوت ۱۳۹۲هـ ش
  • ضرب الاجل برای اعتباردهی مشاهدین/نماینده گان/رسانه ها – ۷ حمل ۱۳۹۳هـ ش

قابل تذکر: نماینده گان و مشاهدین هر چه زودتر اعتبارنامه به دست آورند، میتوانند از فُرصت های آموزش استفاده نمایند.

اعتبارنامه های مشاهدین، کاندیدان ریاست جمهوری، احزاب سیاسی و رسانه ها تا پايان انتخابات دور دوم اعتبار دارند.

برای معلومات بیشتر

برای پرسش ها و معلومات بیشتر در باره اعتبارنامه، با مسؤل بخش اعتباردهی کمیسیون مستقل انتخابات، سکندر دوران، از طریق شماره ۰۷۹۹۱۵۶۲۱۱ و ایمیل، این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید تماس بگیرید.