کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان

با ما بپیوندید :
 

 

روز استرداد استقلال کشور مبارک

کمیسیون مستقل انتخابات ۲۸ اسد، نود و هشتمین سالرزو استرداد استقلال کشور خود را به رهبری دولت جمهوری اسلامی افغانستان و کافۀ ملت عزیز خویش از صمیم قلب تبریک و تهنیت عرض میدارد.
زنده باد افغانستان
پاینده باد استقلال

اعضای کمیسیون مستقل انتخابات

ویدیو