کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان

با ما بپیوندید :
 

نتایج قسمی انتخابات ۱۳۹۳

جهت رفتن به صفحه نتایج قسمی انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی سال ۱۳۹۳ لطفآ اینجا را کلیک نماید.

انتخابات ۱۳۹۳

جدید ترین ارقام ثبت نام رأی دهنده گان

مرد: ۲۴۷۷۱۶۳

زن: ۱۳۱۶۹۳۳

مرد کوچی: ۲۱۳۶۶

زن کوچی: ۸۱۳۱

مجموع: ۳۸۲۳۵۹۳

ترویج تساوی جندر در کمیسیون

انتخابات گذشته

موضوعات با بیشترین بازدیدکننده گان